Yoga på land

Yoga Blue Zense erbjuder yoga events, kurser, klasser och PT Yoga (personlig träning) för privatpersoner, idrottsföreningar, elitidrottare och företag. Inriktningen på klasserna är yoga för dig som tränar (exvis för löpare, ryttare etc), yin yoga, hatha/vinyasa flow, power yoga samt MediYoga. Fokus kan vara allt ifrån närvaro och balans i vardagen till mer funktionellt fokus på specifik styrka och rörlighet – allt utifrån intention, syfte och behov. De olika yogastilarna fyller alla lite olika funktion och kompletterar varandra.

För mer information om aktuella klasser, se kalendern. Vi anordnar också specialanpassade klasser och individuella yogaupplägg på förfrågan, varmt välkommen att kontakta oss!

Hoppas att vi ses på yogamattan!

 • Vår syn på yoga

  Vår syn på yoga

  Det finns otroligt många hälsoeffekter med yoga! Starkare och mer flexibel kropp, bättre balans (såväl inre som yttre), ökad närvaro och förmåga att vara i nuet, bättre andningskapacitet och mer ändamålsenligt andningsmönster vilket hjälper oss både i vardagen samt i annan träning, ökad cirkulation i kroppen, mindre spänningar, lägre stressnivå, bättre koncentration och ökat fokus, mer energi och bättre sömn för att bara nämna några.

  Det som är så fantastiskt med yoga är att vi själva kan använda det just till det som vi behöver – och det som vi behöver för stunden! Det finns inga krav på prestation i yoga utan det handlar helt och hållet om att lyssna inåt på vad vi behöver just nu.

  Du kanske har ett stillasittande jobb, utsätts för mycket yttre stress, känner att du har svårt att slappna av i vardagen, har behov av att läka en skada eller strävar mot bättre balans i din övriga träning. Eller du kanske vill utmana dig själv både fysiskt och mentalt, stärka kroppen, öka flexibiliteten, få mer energi eller bli bättre rustad för den sport eller träningsform du utövar. Klasserna utgår från individens behov, går att anpassa utifrån dagsform och kan vara såväl mer stilla som flödande. I yoga utgår du alltid från din dagsform och vad du behöver just här och nu – helt utan krav på att prestera!

  Yoga har så många olika dimensioner – den mentala, den fysiska och den själsliga. Det är en fascinerande historik och mystik bakom yoga men framförallt är det intressant att förstå hur vi kan använda det för våra behov. Yoga är för oss frihet, harmoni och kravlöshet – en möjlighet att landa och fylla på med ny energi, det är det vi vill förmedla genom våra klasser. Samtidigt kan det också vara ett jättebra verktyg för att utveckla oss själva både fysiskt och mentalt för att kunna prestera bättre i specifika sporter/idrotter vi utövar. Det behöver inte finnas ett motsatsförhållande däremellan.

  Många av oss har höga krav på oss själva men i yogan behöver vi inte prestera utan kan gå in helt i oss själv och bara vara vilket skapar en oas för återhämtning och ger mycket energi tillbaka efteråt. Det vill vi förmedla som en röd tråd genom vår yoga.

  Våra olika yogastilar och hur vi lägger upp klasser

  Vår inriktning är yoga för dig som tränar, Yin Yoga, Yang Yoga i form av Hatha/Vinyasa Flow, & Power Yoga samt MediYoga.

  Olika yogastilar kan påverka oss på olika sätt och fyller olika behov varför det kan vara bra att kombinera. Dynamisk yang yoga kan bland annat hjälpa oss att bygga styrka och balans medan mer stillsam yin yoga hjälper oss att behålla vårt naturliga rörelseomfång samt är ett bra verktyg för mindfulness och mental träning.

  Vi håller också kombinerade Yin & Yangklasser vilket brukar vara ett härligt sätt att balansera kropp, sinne och själ genom att integrera stilla inkännande yinpositioner som vi håller en längre stund för att stretcha såväl bindväv som mental uthållighet med mjukt vinyasa flow där vi synkroniserar andning och rörelse i solhälsningar och andra flöden.

  Vår yoga utgår från Global Yogas utbildning och principer. Klasserna är uppbyggda utifrån olika teman och intentioner – det kan till exempel vara fokus på närvaro och balans i vardagen eller mer funktionellt fokus på specifik styrka och rörlighet – allt utifrån intention, syfte och behov. Vi relaterar ofta yogan till vad som händer utanför mattan. På så sätt kan vi använda yogan som ett hjälpmedel för att kunna hantera olika situationer i vardagen.

  En intention/fokus för en yogaklass skulle t.ex. kunna vara balans – att skapa inre och yttre balans. Balans kan innebära olika saker för oss och det är så mycket mer än fysisk balans i positioner, det kan även handla om att känna sig grundad och ha balans i livet. En klass med detta fokus kommer då utgå från detta tema (kan finnas olika vinklingar på det eftersom balans kan innebära så olika saker) och fokusera specifikt på positioner som hjälper oss att uppnå detta. Det kan till exempel vara en vinyasa- eller power yogaklass som byggs upp genom andning, uppvärmningsvinyasa, solhälsningar som successivt byggs på med stående positioner och balanspositioner av olika slag för att avslutningsvis lugna ner tempot genom sittande och liggande styrka och rörlighet samt skön vilsam avslappning genom Savasana. Det vi gör i form av exvis balanspositioner och andra övningar som kräver inre fokus & balans samt även fysisk balans på yogamattan kan hjälpa oss genom att vi lär vår kropp, vårt sinne och vårt nervsystem att hantera detta. Därmed kan vi få lite lättare att behålla vårt inre lugn och att hantera situationer i vardagen där det stormar runt oss.

  “You can’t stop the waves, but you can learn to surf”

  Ovan är bara ett exempel på en intention och fokus, Intentioner kan också ha ett mer fysiskt och funktionellt fokus på specifik styrka och rörlighet eller handla om att varva ner och ladda om, om att återhämta oss, om att bygga upp mer energi, att grunda oss och en rad andra behov som vi kan känna i vår vardag.

 • Yoga för ryttare

  Yoga för ryttare

  Yoga är ett mycket bra komplement till annan träning och kan hjälpa dig att nå bättre resultat i din övriga träning, bland annat genom ökad corestyrka, kroppsmedvetenhet, balans, rörlighet, fokus och förmåga till återhämtning. Andningsträningen inom yoga hjälper oss också att kunna syresätta kroppen bättre under ansträngning.

  Mer info om yoga och avsutten träning för ryttare på https://www.yogabluezense.se/ryttarform/.

  Varför ryttaryoga?

  Yoga kan hjälpa oss som ryttare både fysiskt genom att vi blir mer medvetna om vår egen kropp och våra rörelser, lättare känner hästens rörelser och hur vi påverkar hästen, blir mer avspända och kommer djupare ner i sadeln samt mentalt genom ökad närvaro och koncentration, bättre fokus och ökad mental uthållighet.

  ”If you are always looking for softness in your horse, then your horse should always be able to find the softness in you”
  Mark Alan Keyser

  “Horsemanship is the art of mastering our own movement, thoughts, emotions and behavior. Not the horse.”
  Mark Rashid

  Yoga är ett mycket bra komplement för ryttaren och ger ofta omedelbara effekter på ridningen i form av mer avslappnade och fokuserade ryttare med bättre kroppskännedom, kroppskänsla och stabilitet som kommer djupare ner i sadeln – vilket påtagligt förbättrar ryttarens förmåga att inverka på och samspela med hästen. Andningsträningen inom yoga hjälper oss i ridningen på flera sätt; vi kan syresätta kroppen bättre under ansträngning och ett fördjupat andetag kan även hjälpa oss att slappna av och att centrera oss djupare i sadeln. Dessutom brukar deltagarna på våra helgkurser med yoga och ridning uppge att de känner sig mindre trötta i kroppen än efter en vanlig ridhelg vilket beror på att yogan även förbättrar återhämtningen mellan ridpassen.

  Som ryttare tar vi hand om hästens behov före våra egna vilket bland annat innebär att vi inte alltid tar hand om våra kroppar på ett hållbart sätt och inte heller lägger tillräckligt mycket tid och regelbundenhet i att stretcha. Detta kan leda till att vi blir stela i kroppen och ökar även risken för obalanser och felbelastningar samt på sikt skador.

  Vad innebär ryttaryoga?

  Ryttaryoga är yoga specifikt anpassad för dig som vill dra nytta av yogans positiva effekter för att nå bättre resultat i din ridning. Balanserande yoga med fokus på övningar för andning & avslappning, inre och yttre balans, rörlighet, stabilitet, liksidighet, kroppsmedvetenhet och kroppskontroll samt fokus och koncentration vilket sammantaget påverkar sits och inverkan. Särskilda fokusområden; bröstrygg, core, ljumskar, höfter, säte och ben.

  Olika typer av yoga fyller olika behov för ryttaren och kompletterar varandra samt ridningen på olika sätt. Dynamisk yoga (ex Hatha, Vinyasa Flow, Power Yoga) är bra för att bygga styrka, stabilitet och balans mellan ridpassen samt för att värma upp kroppen inför ett ridpass medan mer stillsam yoga såsom Yin Yoga bland annat främjar rörlighet, prestations- och återhämtningsförmåga samt mental uthållighet på både lite kortare och längre sikt.

  Vilken yogaform ska jag välja baserat på syfte och fokus?

  Ryttare kan ha stor nytta av både dynamisk yoga (exvis Hatha, Vinyasa Flow, Power Yoga) samt stillsam och inkännande Yin Yoga. De olika yogaformerna kompletterar varandra samt ridningen på olika sätt och har lite olika användningsområden;

  • Hatha/Vinyasa Flow/Power Yoga är relativt fysiskt med dynamisk styrka, rörlighet och balans. Det används med fördel för att bygga styrka, stabilitet, liksidighet samt inre och yttre balans mellan ridpassen, samt för att värma och mjuka upp kroppen, aktivera coremuskler och andning, öka fokus och koncentration samt få bort ev stelhet och dynamiskt öka rörligheten i bröstrygg, höfter, ljumskar etc för att komma djupare ner i sadeln inför ridpass.

  • Yin Yoga innebär fokus på stilla inkännande positioner som vi håller en längre stund (ca 3-5 min) för att passivt påverka vår bindväv som ofta är det som begränsar vår rörlighet (läs mer under Yoga på land/Yin Yoga). Det används med fördel mellan samt efter ridpassen för att öka prestations- och återhämtningsförmågan. Genom att utöva Yin Yoga kan vi förbättra vår rörlighet för mer ändamålsenlig sits och inverkan, stärka våra vävnader (ligament/senor), minska risken för obalanser och skador, fördjupa andningen samt öka cirkulation och hydrering i kroppen vilket främjar återhämtning. Med hjälp av Yin Yoga kan vi fördjupa andningen, öka kroppsmedvetenheten och vår förmåga att slappna av, få en högre grad av närvaro samt en större kroppskänsla och medvetenhet om både vår egen kropp och hästens rörelser. Yin Yoga kan även vara mentalt utmanande och därför fungera som ett verktyg för mental träning och ökat fokus.

  Sammantaget kan allt detta ha en stor påverkan på ryttarens förmåga att sitta bättre och djupare i sadeln, samspela med och inverka på hästen med hjälperna, förbättra kontakt och kommunikation med hästen, öka närvaro och fokus samt att nå bättre resultat i ridningen.

  Tycker du att det låter intressant och vill veta mer?

  Mer info om yoga och avsutten träning för ryttare på https://ryttarform.com. Där hittar du även en uppdaterad kalender med aktuella evenemang för ryttare.

  Dessutom erbjuder vi ryttaryoga i olika former utifrån era specifika behov antingen som en separat yogaklass eller i ett större upplägg i samband med sitsträning i samarbete med Suvi Räsänen på S.R. Häst- och Ryttarutbildning på Wreta Gård i Vallentuna som vi under en tid har arbetat tillsammans med kring detta.

  Vi erbjuder även PT Yoga om du vill ha ett upplägg som är specifikt anpassat utifrån just dina förutsättningar och behov.

  Hör gärna av dig för en diskussion kring just dina/era behov så återkommer vi med ett förslag på skräddarsytt upplägg!

  Se även några bilder från tidigare rid- & yogakurser och ryttaryogaklasser samt även citat från ett par deltagare här intill!

  Några bilder från tidigare rid- och yogakurser i samarbete med S.R. Häst- och ryttarutbildning;

  3 dgrs dressyrkurs med ryttaryoga & ridning juli 2017

  3 dgrs dressyrkurs med ryttaryoga & ridning november 2017

  3 dgrs dressyrkurs med ryttaryoga & ridning april 2018

  Temateori Yin Yoga för ryttare april 2018

  3 dgrs dressyrkurs med ryttaryoga & ridning juli 2018

  Några ord från kunder och samarbetspartners;

  “Det var ingen nyhet för mig att yoga kan vara bra för oss ryttare, men att det skulle bli så stor skillnad på en helg med anpassade övningar det trodde jag inte. Har aldrig suttit så djupt i sadeln tidigare! Jag blev helt såld på yin yoga efter kursen och köpte eget bolster och klossar och kör fortfarande en del av övningarna Helena generöst mailade oss efter kursen. Helena är lugn, kunnig och duktig på att anpassa nivån efter gruppen och noga med att övningarna fungerar för varje person. Kan varmt rekommendera Helenas ryttaryoga – den ger effekt!”
  Caroline Borgström, deltagare 3-dagars dressyrkurs med yoga & ridning, juli 2017

  ”Tack för en superhelg! Jag har aldrig mått så bra som efter dessa helger : ) Vardagen och all stress och alla spänningar i kroppen försvinner. Man känner sig lugn och harmonisk och blir mer ett med hästen. En Underbar känsla! Har faktiskt varit duktig och kört några övningar efter varje träningspass – det ger så mycket bättre resultat än min “vanliga” stretch! Tack för att du lärt mig att andas också!!! :)”
  Marie Lindell Axelsson, deltagare 3-dagars dressyrkurs med yoga & ridning, juli 2018

  “Stort tack för en fantastisk helg med superbra yoga pass. Dina övningar var perfekta för min stela bröstrygg och höfter och jag kände stor skillnad i ridningen efter. Nu gäller det bara att underhålla det också… Det mest fantastiska var dock den mentala styrkan och hur jag kände mig mycket lugnare och inte stressade upp när det trasslade lite med galoppen – häftigt! PS jag gör mina core övningar så nu kommer jag sitta klistrad i sadeln ;)”
  Clara Berlin Walker, deltagare 3-dagars dressyrkurs med yoga & ridning, december 2018

  “Tack, Helena! Jag är väldigt nöjd med helgens rid- och yogakurs. Tycker att både andning och stretchövningar gav resultat. Dels blev både jag och hästen lugna, jag slapp träningsvärk, dels minskade spänningar i axlar och jag fick bra tips för att mjuka upp ländryggen. Tack också för bilder och instruktioner!”
  Åsa Edman, deltagare 3-dagars dressyrkurs med yoga & ridning, mars 2019

  “Vi har haft en toppenhelg med ridning och yoga fre-sön. De här kurserna som jag håller i samarbete med Helena Starkenberg är väldigt roliga (för alla inblandade tror jag). Att kombinera ridningen med yoga ger faktiskt omedelbara resultat – mer avslappnade och fokuserade ryttare, lättare att komma ner i sadeln och alla deltagarna kände sig mindre trötta i kroppen än efter en “vanlig” ridhelg. Jag tycker att det är kul att fokusera på enbart sitsen, och så är det såklart ett plus att jag själv får vara med och yoga.”
  Suvi Räsänen, hippolog, diplomerad ridlärare, C-tränare, dressyrdomare LA/MsvC, ägare S.R. Häst- och Ryttarutbildning, citat från inlägg på bloggen på www.ryttarutbildning.se den 15 april 2018

  “I helgen har det varit kurs här fredag-söndag med yoga och ridning. Jag och Helena som driver Yoga Blue Zense har nu haft ett par sådana här kurser ihop och de är väldigt givande för både oss och deltagarna! Utöver ridningen har vi yogat både ute och inne och ätit en massa god mat – väldigt mycket som är odlat här hemma. Det är en härlig känsla såhär års att kunna gå ut och plocka egen mat utanför dörren till kvällens middag! Efter dessa kurser verkar alla ryttare ha känt en skillnad i ridningen efter att ha yogat. Många känner sig mjukare, mer avspända och mindre trötta i kroppen trots flera ridpass. Jag tycker också att det är lättare att instruera eleverna! De är lite lugnare, mer avslappnade och har ett större fokus på sin kroppsmedvetenhet vilket gör att hästarna också blir mer avspända. Ofta kommer eleverna direkt efter jobbet med andan i halsen och kanske med jobbet i bakhuvudet – och tro mig – det syns på hästarna när eleverna har varit sena eller haft en dålig dag… Efter ett yogapass är mycket stress borta och hästarna blir också mer tillfreds. Nu kan vi tyvärr inte yoga före varje ridpass, men en sak som alla kan ta med sig är att andas medvetet. Gör det redan i stallet – och när ni skrittar fram. Skapa en lugn ridbubbla för er själva!
  Suvi Räsänen, hippolog, diplomerad ridlärare, C-tränare, dressyrdomare LA/MsvC, ägare S.R. Häst- och Ryttarutbildning, citat från inlägg på bloggen på www.ryttarutbildning.se den 30 juli 2018

 • Yoga för löpare och andra atleter/för dig som tränar

  Yoga för atleter / för dig som tränar

  Yoga är ett mycket bra komplement till annan träning och kan hjälpa dig att nå bättre resultat i din övriga träning, bland annat genom ökad corestyrka, kroppsmedvetenhet, balans, rörlighet, fokus och förmåga till återhämtning. Andningsträningen inom yoga hjälper oss också att kunna syresätta kroppen bättre under ansträngning.

  Vi erbjuder i dagsläget specialklasser framförallt för ryttare, löpare och dig som tränar för triathlon och swimrun. Även specifika behov för dig som paddlar SUP samt vindsurfar hör till vår specialitet. Fler inriktningar kommer inom kort.

  Yoga för löpare

  Dra nytta av yogans positiva effekter för att nå bättre resultat i din löpning, minska skaderisken, få snabbare återhämtning mellan träningspassen och/eller bara få en skönare känsla i din löpning. Vid yoga för löpare fokuserar vi på övningar för ökad löpspecifik styrka och rörlighet, kroppsmedvetenhet, balans, fokus och förmåga till återhämtning. Även du som håller på med annan träning kan ha stor nytta av detta.

  Vi brukar ofta kombinera två olika typer av klasser/yogastilar med lite olika fokus; en power yoga inspirerad klass med fokus på dynamisk styrka, rörlighet och balans samt en yin yoga klass med passiv stretch där vi håller positionerna en längre stund (3-5 min) för att påverka och töja vår bindväv då det ofta är en tight bindväv som orsakar stelhet. Det är enkla men effektiva övningar som passar alla oavsett tidigare yogaerfarenhet eller inte. Passar även dig som normalt sett inte går på yoga för att du känner dig för stel.

  Löpning är bästa sättet att förlänga livet på enligt en relativt ny studie. Genom att kombinera löpningen med yoga kan du dessutom öka rörligheten samt stärka löpspecifika muskler, core, fötter/fotleder, andningsmuskulatur, mentalt fokus etc – och därigenom få bättre kroppsmedvetenhet, balans, löpteknik och hållning, mindre skaderisk, bättre återhämtning samt klara av att springa både snabbare och längre. Även du som håller på med annan träning kan ha stor nytta av detta.

  Yoga kan hjälpa oss på många sätt i vår löpning och är ett jättebra komplement för att;

  • öka vår andningskapacitet och syresättning
  • bygga upp corestyrka och annan löpspecifik styrka
  • grunda och stärka våra fötter, anklar och vader samt förbättra vår balans
  • öka vår rörlighet så att vi får ett bättre, mer effektivt löpsteg som samtidigt är skonsammare mot kroppen
  • hjälpa oss med återhämtningen mellan löppassen
  • hjälpa oss att få större mental uthållighet i löpningen

  Om du vill ha tips på specifikt yogaupplägg för löpare, hör gärna av dig! Erbjuder även PT Yoga om du vill ha ett upplägg specifikt anpassat utifrån just dina förutsättningar och behov.

  Yin Yoga för dig som tränar för triathlon/swimrun

  Yin Yoga anpassad för dig som tränar och då framförallt för dig som tränar löpning, simning och cykling för triathlon, swimrun eller liknande. Fokus är på löparens, simmarens och cyklistens behov. Yin Yoga är särskilt gynnsamt komplement för atleter som framförallt ägnar sig åt lite tuffare dynamisk träning och Yin Yoga går alldeles utmärkt att lägga in på någon av veckans vilodagar då det även hjälper till att påskynda återhämtningen mellan träningspassen.

  Vad är Yin Yoga?

  I Yin Yoga fokuserar vi på stilla inkännande yinpositioner som vi håller en längre stund (ca 3-5 min) för att passivt påverka och stretcha vår bindväv då det ofta är en tight bindväv som på olika sätt begränsar vår rörlighet. Det kan även vara utmanande för vår mentala uthållighet. (Se mer om Yin Yoga under Yoga på land/Yin Yoga).

  Varför Yin Yoga?

  Yin Yoga är ett mycket bra komplement till annan mer fysisk dynamisk träning och genom att lägga in det i ditt träningsupplägg kan du öka prestations- och återhämtningsförmågan, minska risken för skador och det kan även fungera som ett verktyg för mental träning och ökat fokus.

  Yin Yoga har många positiva effekter för dig som tränar! Genom att utöva Yin Yoga kan vi uppnå ökad rörlighet, starkare vävnader (ligament/senor), ökad cirkulation i kroppen, djupare andning, högre grad av avslappning samt en större kroppskänsla och medvetenhet. Detta kan ha en stor påverkan såväl fysiskt som mentalt genom större och mer ändamålsenligt rörelseutslag, mindre skaderisk, bättre återhämtning, ökad närvaro och koncentration etc vilket kan ge bättre resultat i din övriga träning.

  Vill du veta mer om detta? Boka denna specialklass med fokus på atletens specifika behov! Denna klass är framförallt för dig som tränar löpning, simning och cykling för triathlon, swimrun eller liknande. Det kommer bli enkla men effektiva övningar som passar alla oavsett tidigare yogaerfarenhet eller inte. Passar även dig som normalt sett inte går på yoga för att du känner dig för stel.

  Erbjuder även PT Yoga om du vill ha ett upplägg specifikt anpassat utifrån just dina förutsättningar och behov.

  Andra sporter?

  Utövar du någon annan sport utöver de som vi har nämnt här? Hör gärna av dig med en förfrågan!

  Vi har personliga erfarenheter av en rad olika sporter; ex fotboll, simning, ridning, skidåkning (utförsåkning samt längdskidåkning), volleyboll, squash, löpning, segling, vindsurfing, SUP paddling etc och kan anpassa yogan utifrån de specifika behov de olika sporterna ställer. Om vi inte kan hjälpa dig/er på bästa sätt har vi ett stort kontaktnät med andra yogalärare som också är certifierade inom bland annat Yin Yoga för atleter.

  Varmt välkommen att höra av dig!

 • Yin Yoga

  Yin Yoga

  Vad är Yin Yoga?

  I Yin Yoga fokuserar vi på stilla inkännande yinpositioner som vi håller en längre stund (ca 3-5 min) för att passivt påverka och stretcha vår bindväv då det ofta är en tight bindväv som på olika sätt begränsar vår rörlighet. Det kan även vara utmanande för vår mentala uthållighet. Yin Yoga är också ett mycket bra verktyg för att träna mindfulness och medveten närvaro.

  Vad är bindväv?

  Bindväv/fascia (leder, ligament och bindvävshinna/myofascia) omsluter varenda cell i vår kropp, binder samman skelett, organ och muskler samt även oss som helhet. Bindväven består förenklat främst av kollagen och en stor del vatten. Den har många viktiga funktioner. Det är först relativt nyligen som det har börjat forskas på bindväv och dess betydelse har upptäckts.

  Bindväven/fascian är en stödjevävnad som ger struktur och form. En bra symbolik för bindväven är att tänka på den som “ett tält”. Tältet är bindväven som håller ihop oss till en helhet, om man drar i någon del av tältet/i någon av tältpinnarna påverkas hela tältet och det är samma med vår bindväv. Bindväven är ett nät av kontinuerlig spänning som skapar stabilitet. Om spänningen blir för svag någonstans bildas obalanser som kroppen behöver kompensera för vilket kan skapa tryck på exvis leder och ledstrukturer. Att bindvävsstråken är omfattande och sammanhängande innebär även att symptom som vi känner någonstans i kroppen i praktiken kan komma från någon helt annanstans och att det ibland kan vara svårt att lokalisera orsaken till våra symptom.

  Varför Yin Yoga?

  Det finns många fysiska och mentala positiva effekter och aspekter med Yin Yoga. Vi arbetar med att passivt stretcha och töja vår bindväv för att öka vår fysiska rörlighet, stärka bindväv, leder och ligament, öka cirkulation och hydrering etc. Samtidigt arbetar vi med att stretcha vår mentala uthållighet och att vara i det som är, även om det ibland kan vara obekvämt, samt ökar vår förmåga till mentalt fokus. Sammantaget leder dessa fysiska och mentala aspekter också till en större kropps- och självkännedom.

  Exempel på fysiska aspekter

  Det är oftast en tight bindväv som på olika sätt begränsar vår rörlighet när vi känner oss stela någonstans snarare än musklerna och då handlar det oftast om att vi har tappat vår naturliga rörlighet under livets gång. Se på barn till exempel som är mjuka och rörliga. Vi blir sedan stelare med åldern och beroende på hur vi använder (eller inte använder) vår kropp. Kroppen är fantastisk på att anpassa sig efter vad vi använder den till och så även bindväven. Regelbundet utövande av Yin Yoga kan hjälpa oss att återfå och bibehålla vårt naturliga rörelseomfång. Bindväven behöver vi arbeta med på ett annat sätt än när vi stretchar muskler. För att påverka bindväven behöver vi utöva en passiv stretch under en längre tid (ofta ca 3-5 min) vilket är just det vi gör i Yin Yoga.

  Yin Yoga stärker våra vävnader vilket är lika viktigt som att stärka våra muskler genom styrketräning och att stärka vårt skelett genom att belasta det på olika sätt (springa, hoppa, gå etc). Genom att arbeta med bindväven kan vi bibehålla elasticitet och spänst i den (på samma sätt som skelett och muskler blir starkare när vi använder/belastar dem). Om bindväven tappar sin elasticitet minskar blod- och vätskeflödet vilket kan leda till smärta och syrebrist.

  Yin Yoga ökar cirkulationen och hydreringen av kroppens vävnader vilket minskar risken för obalanser samt främjar och påskyndar återhämtning. När vi arbetar med bindväven på olika sätt (exvis Yin Yoga, massage, myofascial release med tex Yoga Tune Up bollar och liknande) utsöndras haulunsyra vilket återfuktar och gör bindväven smidig och spänstig. Rörlighet och elasticitet beror till stor del på hur hydrerad vår bindväv är. Uttorkad bindväv påverkar förmågan att tolka och känna signaler från kroppen vilket ger ökad skaderisk och risk för överträning. Om bindväven blir torr och tight kan också nerver komma i kläm. Det påverkar nervsensorer att skicka smärtsignaler till hjärnan eftersom vi har höga koncentrationer av smärtreceptorer i bindväven.

  Exempel på mentala aspekter

  Via fördjupad andning, medveten vila, att vara här och nu samt ökad medvetenhet och acceptans om känslan i kroppen fungerar Yin Yoga också som ett verktyg för mental träning och uthållighet, främjar kännedomen om vår egen kropp och sinne samt ökar vår förmåga till fokus och koncentration. Yin Yoga är ett jättebra verktyg för exvis atleter som vill stärka sitt mentala fokus.

  Att tänka på vid Yin Yoga

  – Viktigt att musklerna är avslappnade (förutom de vi ev behöver aktivera för att hålla oss uppe i en viss position), det är bindväven som ska stretchas, ta hjälp av andningen för att slappna av.
  – Det är känslan i kroppen som är det viktiga – känn efter och modifiera positionerna utifrån det, det kan kännas intensivt men ska inte domna (innebär att nerver hamnar i kläm) eller göra ont (skarp/stickande smärta) utan då behöver vi backa av eller helt gå ur positionen.
  – När du hittat ett bra läge, stanna kvar och var still i positionen.
  – Känn in effekten av respektive position och sida innan du går vidare till nästa position – gör det du behöver mellan positionerna (kan vara att skaka loss, rulla längs ryggraden, röra på höfterna, krama knäna mot bröstet, gå upp i nedåtgående hund, vila i barnet etc).
  – Fokusera på din andning, känslan i kroppen och att vara här och nu – Yin Yoga kan även vara mentalt utmanande och ett sätt att öka både kroppskänsla, koncentration och uthållighet.
  – Sist men inte minst – det finns inga krav på att prestera, slappna av och lyssna på Din kropp <3

  Vill du veta mer?

  Det finns många fysiska och mentala positiva effekter och aspekter med Yin Yoga. Vill du veta mer, hör gärna av dig! Vi är specialiserade på Yin Yoga utifrån olika perspektiv och behov – för såväl dig som tränar som dig som vill utöva Yin Yoga av helt andra skäl!

 • Yang Yoga (Hatha/Vinyasa/Power)

  Global Yoga

  Vår yang yoga utgår från Global Yogas utbildning och principer. Klasserna är uppbyggda utifrån olika teman och intentioner – det kan till exempel vara fokus på närvaro och balans i vardagen eller mer funktionellt fokus på specifik styrka och rörlighet – allt utifrån intention, syfte och behov.

  Global Yoga är en utvecklande personlig och fysisk yogaform anpassad till 2000-talets människa, där fysiska utmaningar varvas med mentala intentioner. Både den fysiska och den mentala delen är viktig. Genom att fokusera på det fysiska stärker vi det mentala och emotionella. Yogatraditioner och tekniker från både öst och väst integreras i yogaklasser med precision och flöde. Global Yoga-metoden kombinerar Vinyasa-flöde med en betoning på god teknik och genomtänkta klassupplägg.

  Global Yoga har under de senaste åren utbildat och vidareutbildat över 650 yogalärare i Norden och utvecklades av Johanna Hector (före detta Andersson) efter flera års praktiserande med de främsta yogisarna i vår tid och undervisande runt om i världen.

  Global Yoga passar alla, oavsett nivå. Du kanske har ett stillasittande jobb, utsätts för mycket yttre stress, känner att du har svårt att slappna av i vardagen, har behov av att läka en skada eller strävar mot bättre balans i din övriga träning. Eller du kanske vill utmana dig själv både fysiskt och mentalt, stärka kroppen, öka flexibiliteten, få mer energi eller bli bättre rustad för den sport eller träningsform du utövar. Klasserna utgår från individens behov, går att anpassa utifrån dagsform och kan vara såväl stilla som flödande. Inom Global Yoga utgår vi alltid från olika intentioner i våra klassupplägg och relaterar ofta yogan till vad som händer utanför mattan. På så sätt kan vi använda yogan som ett hjälpmedel för att kunna hantera olika situationer i vardagen.

  Hatha

  Hathayoga är den dominerande fysiska grenen av yoga i Västvärlden idag. Det är också den mest kända formen av yoga och många yogastilar har sitt ursprung i just Hathayoga, bland annat Ashtanga, Iyengar, Power Yoga och Vinyasa.

  I Hathayoga som brukar kallas “kroppens yoga” och är en fysisk yogagren vill vi nå sinnet och skapa inre balans genom att träna kroppen, medan det finns andra yogagrenar där vi når sinnet och inre balans på andra sätt (ex genom goda gärningar i “handlingens yoga” Karmayoga, genom kärlek och vänlighet i “hjärtats yoga” Bhaktiyoga och genom filosofiskt begrundande och studerande i “själens yoga” Jnanayoga).

  Hatha betyder kraftfull. Fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Syftet med hathayoga är att balansera energierna från solen och månen – och från yang och yin, från aktivitet och vila etc – för att därigenom finna ett inre lugn. Hathayogans fysiska positioner hålls mer statiskt och utförs i ett något lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer.

  Vinyasa Flow

  Vinyasayoga är en utveckling av den fysiska dynamiska Ashtangayogan. En skillnad jämfört med Ashtanga är att klassuppläggen och sekvenserna kan variera från klass till klass. Vinyasayoga är en dynamisk och fritt flödande yogaform där ingen klass är den andra lik.

  Vinyasa Flow är en yogastil där du flödar dynamiskt mellan olika positioner i takt med din medvetna andning. Ordet vinysasa innebär just flöde (eller andningssynkroniserad rörelse) och detta är en av de mest förekommande yogastilarna idag. En Vinyasa klass innehåller bland annat solhälsningar och andra flöden i koreograferade sekvenser av rörelser som ofta byggs på under klassens gång. Klasserna kan ha olika intensitet och upplägg samt modifieras för att passa många olika behov vilket gör det omväxlande.

  Power Yoga

  Power Yoga är en dynamisk form av Hathayoga som bygger på Ashtanga Vinyasa-yoga. Den utvecklades på 1980-talet i USA av Beryl Bender Birch och Bryan Kest som ville göra en mjukare form av yoga som inte krävde lika god fysik och rörlighet som Ashtanga samt skapa en träningsform som var lättare för oss västerlänningar att förstå genom att visa att yoga också är en tuff träning och inte enbart handlar om meditation. Power Yoga fokuserar mest på styrka och rörlighet men meditation ingår också och som i annan yoga är andningen en viktig del.

  Power Yoga är en kraftfull fysisk yogaform där vi bygger styrka, uthållighet, balans, rörlighet och fokus genom att använda vår kropp och vår kroppsvikt genom en kombination av rörelser, positioner och andning. Liksom i Vinyasa synkroniserar vi andning med rörelse, positionerna sker i ett flöde, vi utgår från solhälsningar och andra flöden och förflyttar oss från en position till en annan på ett mjukt och flödande sätt så att positionerna nästan flyter ihop. Namnet Power Yoga syftar på den kraft och inre styrka som kan utvecklas genom yogan genom att vi ökar energinivån, balanserar och stärker oss.

 • PT Yoga (Personlig Träning)

  PT Yoga

  Vi erbjuder personlig träning inom yoga, antingen individuellt eller i grupp. Upplägget anpassas utifrån individens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Den personliga träningen sker på Dalarö Gym, på YogaVayu hälsocenter i Farsta alternativt på plats enligt överenskommelse.

  Exempel på fokus för personlig träning kan vara;

  • idrotts- och träningsrelaterat såsom exvis ryttaryoga eller löparyoga
  • öka rörlighet, styrka eller balans
  • skapa ökad närvaro och inre balans
  • arbeta med andning och avspänning
  • öka corestyrkan
  • eller något helt annat – antingen fysiskt eller mentalt inriktat fokus – som just du har behov av

  Se gärna mer information om min PT profil, filosofi och arbetsmetodik här på hemsidan (vilken är samma för yoga som för träning); https://www.yogabluezense.se/traning-pa-land/.

  Välkommen med din förfrågan!

  .

 • MediYoga (Medicinsk Yoga)

  MediYoga

  MediYoga är en evidensbaserad mjuk och terapeutisk yogaform framtagen och mycket använd i samarbete med hälso- och sjukvård. Det erbjuds idag som ett behandlingsalternativ på mer än 200 sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Det finns en hel del forskning som styrker resultaten av yogans effekter för ex stress och utmattning, ryggbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnbesvär, oro/ängslan, fokus och koncentration etc. Alla instruktörer och lärare inom MediYoga har medicinsk baskompetens.

  MediYoga har i grunden utformats utifrån klassisk kundaliniyoga, den indiska läkekonsten ayurveda och traditionell kinesisk medicin.

  MediYoga är en meditativ, medicinsk och terapeutisk yogaform som är mjuk men ändå kraftfull. Den har förmåga att skapa lugn, avspänning och balans på djupet i både kropp och sinne, och öppnar på så sätt upp för kroppens egen självläkande förmåga.

  MediYoga kan utövas av alla. De flesta positioner är sittande eller liggande. Övningarna kan alltid anpassas efter egen förmåga och dagsform. De dokumenterade effekterna av yogan är lika stora oavsett om du använder en yogamatta eller sitter på en stol.

  Frågor och svar om MediYoga

  Vad är MediYoga?

  MediYoga är yogaformen som används i den svenska sjukvården. MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning, en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla. Yogan har i grunden utformats utifrån klassisk kundaliniyoga, den indiska läkekonsten ayurveda och traditionell kinesisk medicin. Syftet med MediYoga är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso- och sjukvård. Nyckelorden ”Läkekonst, Forskning, Medvetenhet och Balans” sammanfattar vad MediYoga i grunden handlar om och syftar till.

  Hur går MediYoga till?

  MediYoga går bortom och inunder de symptom som personen visar upp, fokuserar direkt på underliggande obalanser och stimulerar kroppens egen självläkande förmåga. MediYogapassen är framtagna terapeutiskt och består av medveten andningsträning som tillsammans med enkla rörelser, koncentrationstekniker, avspänning och meditation utför efter deltagarens förmåga. Alla pass har tydlig struktur och innehåll. Grunden och den röda tråden är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna.

  Vem kan utöva MediYoga?

  Alla kan delta. De flesta positioner är sittande eller liggande. Övningarna kan alltid anpassas efter förmåga och dagsform. De dokumenterade effekterna av yogan är lika stora oavsett om du använder en yogamatta eller sitter på en stol. MediYogapassen har prövats och utövats av allt från mellanstadiebarn till personer ända upp i 90-årsåldern. Personer med stress och utmattning, migrän, kol, parkinson, hjärt- och kärlbesvär, MS, rygg- och reumatiska problem, cystisk fibros, hörsel- och synskadade med flera har med stor framgång introducerats till MediYoga.

  Vad finns det för forskning på MediYoga?

  Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då MediYoga Institutet deltog i historiens första svenska yogastudie, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde. Sedan dess har MediYoga medverkat i 90% (enligt deras egen bevakning och bedömning) av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige. Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem såsom hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke m.m. Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. Karolinska Institutet fortsätter att forska på MediYoga. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar löpande på MediYoga vid hjärtsvikt och både KS och Danderyd genomför två av världens största studier på MediYoga vid hjärtsvikt och förmaksflimmer. Inom primärvården har MediYoga Institutet medverkat i flertalet studier inom stress, sömn, hypertoni m.fl. Mer info om forskning finns på www.mediyoga.se.

  Vilka sjukhus och vårdcentraler erbjuder idag MediYoga?

  Sedan 1996 har MediYoga introducerats på ett antal enheter inom den svenska hälso- och sjukvården och används reguljärt sedan 2010. Idag används MediYoga på 215 sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Några av de vårdenheter som använder MediYoga är; Danderyds Sjukhus, Huddinge Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Länssjukhuset Kalmar, Uppsala Akademiska Sjukhuset, Blekinge Sjukhus, Skånes Onkologiska Klinik, Röda Korsets Behandlingscenter, Previa AB, Nyköpings Lasarett, Simrishamns Sjukhus, Feelgood AB, Stockholms Sjukhem, Södertälje Sjukhus, Västmanlands Sjukhus Västerås, Östersunds Sjukhus m.fl.

  MediYoga klasser

  Just nu har jag inte några regelbundna klasser i MediYoga inplanerade, men det kan genomföras på förfrågan.

  Upplägget brukar vara i kursform där vi bygger på från gång till gång så om du inte har utövat MediYoga tidigare rekommenderas att du är med på hela kursen. I mån av plats går det även att delta på enskilda tillfällen.

  Kurserna kommer vara baskurser där vi går igenom grunderna inom MediYoga och bygger vidare från tillfälle till tillfälle. Det passar både dig som ny utövare av MediYoga och dig som vill repetera grunderna och/eller uppskattar MediYogas baspass särskilt mycket.

  Vad är MediYoga?
  MediYoga är en evidensbaserad mjuk och terapeutisk yogaform framtagen och mycket använd i samarbete med hälso- och sjukvård och det finns en hel del forskning som styrker resultaten av yogans effekter för ex stress och utmattning, ryggbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnbesvär, oro/ängslan, fokus och koncentration etc. MediYoga har sin grund i klassisk kundaliniyoga, den indiska läkekonsten ayurveda och traditionell kinesisk medicin.

  MediYoga är en meditativ, medicinsk och terapeutisk yogaform som är mjuk men ändå kraftfull. Den har förmåga att skapa lugn, avspänning och balans på djupet i både kropp och sinne, och öppnar på så sätt upp för kroppens egen självläkande förmåga.

  MediYoga kan utövas av alla. De flesta positioner är sittande eller liggande. Övningarna kan alltid anpassas efter förmåga och dagsform. De dokumenterade effekterna av yogan är lika stora oavsett om du använder en yogamatta eller sitter på en stol.

  Mer info?
  – Mer info om MediYoga på https://www.yogabluezense.se/yoga-pa-land/MediYoga.

  Om frågor, hör gärna av dig!

  Håll utkik här på hemsidan, i Kalendern samt på Facebook för uppdateringar.

  Varmt välkommen att höra av dig för mer information!

  Helena Starkenberg, MediYogainstruktör, Blue Zense Yoga & Träning

  Citat från ett par deltagare;

  ”För lite mer än ett år sedan så hade jag lyckan att träffa en fantastisk person som fick mig att älska SUP (Stand Up Paddleboard) och mer yoga. Idag har jag varit på mitt första pass MediYoga hos henne. Efter att ha haft en dålig dag med värk mm så sitter jag nu i soffan med mindre värk och skönt avslappnad i hela kroppen. @helena_starkenberg @yogabluezense DU är helt enkelt BÄST!! <3”
  Therese Wallqvist, deltagare kurs MediYoga hösten 2018

  “Stort tack för idag, längtar till måndagar och yogan! Känns såå bra! Skön stund och underbar start på veckan, tack till dig!” 
  Deltagare kurs MediYoga hösten 2018

  “MediYogan med Helena är toppen, hon är absolut bästa MediYogainstruktören. Kunnig, noggrann, tydlig och mån om att göra allt så bra som möjligt för var och en.”
  Deltagare kurs MediYoga hösten 2018

 • Specialklasser / Temaklasser

  Specialklasser

  Vi anordnar även en rad egenutvecklade specialklasser som har blivit mycket uppskattade och efterfrågade. Se ett par exempel på detta här. För uppdaterad information om aktuella klasser, se Evenemang på vår Facebooksida och Kalender här på hemsidan.

  Yin Yoga de Luxe!

  Detta är för dig som vill få lite extra tid för Yin Yogan, experimentera med och fördjupa din Yin Yoga och få extra mycket guidning, assistering, support och alternativ för att hitta in i de olika positionerna.

  Vi kommer att vara två yogalärare under hela klassen som hjälps åt att guida in i positionerna och att assistera under klassen. Vi kommer ge en hel del tips på hur du kan modifiera positionerna på olika sätt utifrån dina behov och hur du kan fördjupa din praktik.

  Klassen kommer fokusera på stilla inkännande yinpositioner som vi håller en längre stund (ca 3-5 min) för att passivt påverka och stretcha vår bindväv då det ofta är en tight bindväv som på olika sätt begränsar vår rörlighet. Yin Yoga stärker även våra vävnader samt ökar cirkulationen i kroppen vilket minskar risken för obalanser och främjar återhämtning. Via fördjupad andning, medveten vila, att vara här och nu samt ökad medvetenhet och acceptans om känslan i kroppen fungerar Yin Yoga också som ett verktyg för mental träning och uthållighet, främjar kännedomen om vår egen kropp och sinne samt ökar vår förmåga till fokus och koncentration. Vi kommer att berätta mer om både de fysiska och mentala aspekterna med Yin Yoga under klassen.

  Det kommer bli enkla men effektiva övningar som passar alla oavsett tidigare yogaerfarenhet eller inte. Passar även dig som normalt sett inte går på yoga för att du känner dig för stel.

  Adventsyoga

  Adventsyoga Yin & Yang – för dig som vill varva ner och ladda om!

  Nästa tillfälle
  Datum och tid: 6 december 2020
  Plats: Dalarö Sjöräddningsstation
  Föranmälan via mail till helena@yogabluezense.se

  Välkommen till vår numera traditionsenliga Adventsyoga där vi under en söndagsförmiddag får möjlighet att återhämta oss mellan julbak, julstök och julklappsshopping. Tiden före jul brukar ofta vara hektisk. Passa på att ge dig själv (och/eller någon du tycker om) en liten paus för att varva ner och ladda om batterierna inför julen!

  Vi kommer att varva mellan avslappnande och återhämtande Yin Yoga där vi håller positionerna en längre stund (3-5 min) och lite mer fysiskt men mjukt Vinyasa Flow där vi synkroniserar andning och rörelse i mjuka solhälsningar och andra flöden med fokus på att skapa balans och välmående för både kropp och själ.

  Det kommer bli mjuk och inkännande yoga som passar alla oavsett tidigare yogaerfarenhet eller inte. Passar även dig som normalt sett inte går på yoga för att du känner dig för stel.

  Upplägg;
  10.00 Samling i Sjöräddningssällskapets lokaler
  10.15 Yin Yoga & Vinyasa Flow ca 2 timmar
  12.30 Adventsfika med glögg, lussebullar och pepparkakor

 • Samarbeten inom yoga

  Samarbeten

  Vi har en rad samarbeten inom yoga med andra aktörer lokalt på Dalarö samt i närområdet och även bredare geografiskt. Se några exempel nedan. Fler exempel och mer information kommer inom kort.

  Dalarö Sportklubb (DSK)

  • Regelbundna yogaklasser i Sporthallen

  S.R. Häst- och Ryttarutbildning

  • Samarbete kring yoga för ryttare
  • Tredagarskurser med ryttaryoga och ridning
  • Temateori med Yin Yoga för ryttare
  • Erbjuder ryttaryoga och sitsträning i samarbete

  Haninge Yogastudio

  • Samarbete kring event med yoga på land och yoga på vatten på Dalarö, Smådalarö och i Handen
  • Samarbete kring sommaryoga på Dalarö
  • Erbjuder MediYoga i samarbete från hösten 2018

  Smådalarö Gård

  • Samarbete kring event med yoga på land och yoga på vatten vid Smådalarö Gård
  • Erbjuder yogaklasser för hotellgäster och besökare från och med januari 2019
  • Erbjuder privat- och företagsaktiviteter/events på förfrågan
  • Utomhusyoga våren och sommaren 2020

  Annelis Hälsomix

  • Samarbete kring sommaryoga på Dalarö (se mer info här intill)
  • Gemensam Yin Yogavecka i Dalarö Sporthall vecka 27, sommaren 2018

  In-Balance

  • Samarbete kring event på Yogans Dag

  Solna Ridskola

  • Samarbete kring prova-på event med ryttaryoga

  YogaVayu hälsocenter i Farsta

  • Samarbete med klasser inom yoga och träning
  • Erbjuder Personlig Träning
  • Erbjuder kostrådgivning
  • Erbjuder workshops i ryttaryoga och träning för ryttare

  Gålö Havsbad

  • Samarbete kring aktivitetshelger med yoga, träning och SUP
  • Erbjuder aktivitetsdagar med yoga, träning och SUP
  • Erbjuder privat- och företagsaktiviteter/events på förfrågan

  MG Dressage & Stall Hesslingby

  • Samarbete kring avsutten träning (träning & yoga för ryttare)

  .

 • Utomhusyoga vid Smådalarö Gård 2020

  Utomhusyoga i samarbete med Smådalarö Gård sommaren 2020

  Nytt för säsongen 2020 är att vi även erbjuder utomhusyoga på land vid och i samarbete med Smådalarö Gård.

  Fokus kommer att vara på stilla och återhämtande Yin Yoga där vi stannar kvar i passiv stretch en längre stund (ca 3-5 min) för att främja rörlighet och återhämtning. Vi varvar Yin Yogapositionerna med lugn, mjuk och skön Hatha/Vinyasainspirerad yoga där vi synkroniserar andning med rörelser i mjuka flöden. Vi avslutar med skön avslappning. Passar alla oavsett tidigare yogaerfarenhet och du kan alltid modifiera utifrån dagsform och behov.

  Sommarens datum och tider är;

  • Lördag 18 juli kl 15.00-16.15
  • Lördag 25 juli kl 15.00-16.15
  • Lördag 1 augusti kl 15.00-16.15
  • Lördag 8 augusti kl 15.00-16.15

  Anmälan och betalning;
  Anmälan till Smådalarö Gård (www.smadalarogard.se) på mail info@smadalarogard.se eller telefon 08-501 551 00

  Kostnad:
  150 kr (betalas till Smådalarö Gård vid ankomst)

  Varmt välkommen med ev frågor! Hoppas att vi ses!

  .

 • Aktuella klasser och evenemang

  Våra yogaklasser

  Se inbokade aktiviteter i kalendern. Mer information och ytterligare klasser kommer att läggas upp löpande. Utöver detta arbetar vi med förfrågningar från privatpersoner, företag och idrottsklubbar. Vi erbjuder också Personlig Träning på Dalarö Gym och Puls & Tränings båda gym i Haninge.

  För mer information om träning, se även
  https://www.yogabluezense.se/traning-pa-land/ och
  https://www.ryttarform.com.

  Varmt välkommen att kontakta oss för frågor, önskemål eller bokning!

  .

Har du önskemål eller frågor?