Den 16 mars 2018 är det den Internationella Sömndagen ?. Hur sover du?

God sömn är viktigt för vår hälsa och påverkar bland annat energinivå, immunförsvar och hjärnans förmåga att sortera intryck. Därför har denna dag instiftats för att sätta fokus på just sömnen.

Eftersom sömnlöshet är ett vanligt problem har det forskats en hel del på det under de senaste åren. Yoga har visat sig ha goda effekter på sömnen och det finns flera bidragande förklaringar till det;

  • Andningsövningar (tex långa djupa andetag inom MediYoga men även exvis tekniker där utandningen är längre än inandningen) kan bidra till att aktivera det parasympatiska nervsystemet vilket hjälper kroppen att slappna av.
  • Meditation kan hjälpa oss att stilla hjärnan och komma mer till ro.
  • Avslappningsövningar av olika slag, ex kroppsscanning där vi medvetet går igenom kroppen och slappnar av i kroppsdel efter kroppsdel, kan hjälpa oss att nå en djupare avspänning.
  • Det finns även vissa yogapositioner som särskilt kan hjälpa till med att reducera spänningar i kroppen samt andra som är lugnande vilket kan bidra till en bättre sömn.

www.mediyoga.se finns det bland annat information om två specifika forskningsstudier som genomförts och som påvisar positiv effekt av yoga och meditation vid sömnbesvär.

Läs gärna även mer om yogans positiva effekter på SATS sida via följande länk; www.sats.se/magazine/traning/yoga-och-flexibilitet/fa-battre-somn-med-yoga/

Helena Starkenberg